Asumisen trendien muutos - Lohjan asuntomessualue 2021

14.06.2021

Suomalaiset haluavat asua luonnon lähellä, myös kaupungissa. Tämä on erilaisissa aihepiiriin liittyvissä tutkimuksissakin tullut esille. Tulevaisuuden asumisessa painottuvat viheralueet asumusten yhteydessä ja helppo yhteys luontoympäristöön. Kerrostaloissa kattojen hyödyntäminen viherrakentamisessa erilaisin istutusaluein on jo tätä päivää.

Lohjan Hiidensalmen vuoden 2021 asuntomessualueella tavoitteena on kortteleiden luonteva yhdistyminen luonnonympäristöön siten, että jokaisesta korttelista on suora yhteys lähivirkistysalueille. Alueelle oli jo asuntomessujen hakemusvaiheessa tavoitteena saada suunniteltua monipuolisia asuntotyyppejä mahdollistavia kortteliratkaisuja. Tässä on myös onnistuttu.

Myös kaupunkien kasvavat reuna-alueet kiinnostavat. Omassa kodissa, vähän kauempana keskustasta moni voi toteuttaa unelmiaan, kun asunnot ovat isompia. Yrittäjät voivat esimerkiksi löytää omasta kodista tilaa oman ammattinsa harjoittamiseen, tai harrastelija moneen tekemiseen. Etenkin korona-aika on edistänyt tätä asumiseen liittyvää tavoitetilaa.

Oletus on että tulevaisuudessa vetovoimaisia paikkakuntia ovat sellaiset, joilla on mahdollisuus tarjota muuttajille monipuolisia erilaisia asuinympäristöjä, kuten kerrostalomainen keskusta-asuminen, tiivis pientaloasuminen, kaava-alueiden isommat pientalotontit ja myös mahdollisuus asua haja-asutusalueilla isommilla kiinteistöillä luonnon helmassa. Maantieteellisesti suurilla kunnilla, kuten Lohjalla, on luonnollisesti hyvät edellytykset tarjota laaja kirjo erilaisia asumisen vaihtoehtoja.

Yhteisöllisyys korostuu tulevaisuuden asumistrendeissä selkeästi, ja asumisen ympärille voidaan nähdä muodostuvan palveluita. Kerrostaloasumisessa esimerkiksi halutaan nähdä koko kortteli oman kodin jatkeena. Uudenlaisille palveluille ja liiketoimintamalleille on juuri nyt paljon kysyntää. Lohjalla, Hiidensalmen asuntomessualueella on tähän ajatusmaailmaan liittyen toteutettu kumppanuuskortteli, jossa Lohjan vuokra-asuntojen vuokrakerrostalon, TA-Asuntojen asumisoikeus-kerrostalon ja Hoivatilojen päiväkodin ja hoivayksikön sisältävän kokonaisuuden sisällä on kaikille yhteinen, huolella suunniteltu piha-alue.

Myös pientaloasumisessa yhteisöllisyyttä haluttaisiin kasvattaa ja esimerkiksi autojen ja muiden tavaroiden yhteiskäyttö nousee selkeänä asumisviihtyvyyteen liittyvänä trendinä suomalaisten keskuudessa. Kaikkea ei tarvitse itse omistaa, kun esimerkiksi digitalisaatio auttaa toimivien varausjärjestelmien toteuttamisen kanssa. Hiidensalmen asuntomessualueellakin on jakamistaloutta mietitty esimerkiksi yhteiskäyttöisten veneiden ja polkupyörien osalta. Yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuksia on toki monia muitakin.

Myöskään itse asunnon omistaminen ei suomalaisille ole enää tänä päivänä samanlainen itseisarvo kuin aiempina vuosina. Tämä näkyy vuokra- ja asumisoikeus-asumisen kasvuna. Osuuskunta-asuminen on uudempi asumisen muoto, jota Suomessakin aletaan vähitellen nostattaa yleisempään tietoisuuteen. Lohjan Hiidensalmen asuntomessuilla asumisen monimuotoisuuden ideaa on toteutettu asuinrakennustyyppien monimuotoisuuden lisäksi myös juuri omistustyyppien monimuotoisuuteen panostaen. Alueelle on toteutettu omistusmuotoisia pientaloja, asumisoikeus-muotoinen TA-Asuntojen kerrostalo, Lohjan Vuokra-asuntojen vuokrakerrostalo ja vielä kuuden asunnon asunto-osuuskunta, jonka avulla tätä uudempaa omistusmuototyyppiä on haluttu tuoda esille Lohjan asuntomessuhakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Lohja luonnonläheisenä, mutta silti haluttaessa kaupungin laajat palvelut lähellä tarjoavana paikkakuntana on viime aikoina alkanut enenevässä määrin kiinnostaa muuttajia. Tämä näkyy muuttoliikkeen kääntymisenä positiiviseksi, ja myös kiihtyneenä kerrostalorakentamisena keskusta-alueella ja sen tuntumassa. Järvinäköaloin varustetut ja keskustan palvelujen läheisyyden tarjoavat asunnot ovat käyneet hyvin kaupaksi. Uusia järvinäköalallisia kerrostalotontteja kaavoitetaan kaupungin toimesta lisää Hiidensalmeen, aivan asuntomessualueen kupeeseen, ja myös yksityisellä sektorilla on odotettavissa lupaavaa kerrostalotuotantoa hyvillä sijainneilla.

Pientalorintamalla Lohjalla kysyntää on eniten lähellä pääkaupunkiseudun imua olevilla alueilla, kuten Muijalassa, jonne on odotettavissa uusia kaava-alueita sekä Gunnarlan tapaisilla alueilla, jossa liikunnallisten aktiviteettien lomaan on sijoitettu tontteja, joihin saa rakennettua trendin mukaisia yksitasoisia, kompaktin kokoisia pientaloja. Haikarin alueelle puolestaan tulee aivan pienille, jopa noin 70 m2 kokoisille omakotilaloille sopivaa tonttitarjontaa, kuten myös järven lumo-ajattelun mukaista rivitalotonttitarjontaa, jonka senkin kysyntä on viime aikoina ollut kasvusuunnassa.

Asumisen trendit ovat siis olleet viime vuosina muutoksessa. Kuntasektorilla parhaiten ovat asukkaiden muuttovetovoimaa onnistuneet kasvattamaan sellaiset kunnat, jotka ajoissa ovat onnistuneet tunnistamaan asumisen uudet virtaukset ja vastaamaan niihin. Lohja kuuluu näiden kuntien joukkoon.

Kirjoittaja: Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo, Lohjan kaupunki, pekka.puistosalo@lohja.fi

Piditkö lukemastasi? Tämän ja paljon muuta hyödyllistä voit lukea ja hyödyntää omassa sijoitustoiminnassasi tilaamalla Sijoittajaverkosto.Fi-palvelun ilmaisen uutiskirjeen allaolevalla painikkeella. Voit milloin tahansa lopettaa uutiskirjeen tilauksen halutessasi.