Lomakkeet ja sopimuspohjat

Näitä lomakkeita ja sopimuspohjia voit käyttää omassa sijoitustoiminnassasi, ole hyvä.

Huom! 

Oheiset mallidokumentit on suunniteltu avuksi Sijoittajaverkosto.Fi-palvelun käyttäjälle omien dokumenttien laadintaan. Sijoittajaverkosto.Fi ei ota vastuuta dokumenttien virheettömyydestä, oikeudellisuudesta, mahdollisista puutteista sekä soveltuvuudesta käyttäjän tarpeeseen.

Käyttäjä vastaa täten täysimääräisesti itse dokumenttien käytöstä toiminnassaan sekä tässä jaetussa että muokattuna versiona.