Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1) Rekisterinpitäjä: Smart Capital (2938695-5), info@sijoittajaverkosto.fi

2) Rekisterin nimi: Sijoittajaverkosto.Fi -jäsenrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Sijoittaverkosto.Fi-palvelun sisällön jakaminen sähköisesti jäsenistölle. Sisältö voi koostua erityyppisistä artikkeleista, videoista, ohjeista, tiedotteista, ilmoituksista ja kaupallisista mainoksiksi luokiteltaviksi viesteistä. Jäsentietoja käytetään ainoastaan henkilötietolain puitteissa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen suostumusta.

4) Rekisterin tietosisältö: Rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoite, nimi sekä sijoittamiskartoitukseen henkilön antamat vastaukset.

5) Tietojen vastaanottajat: Tiedot kerätään Sijoittajaverkosto.Fi-palvelun omaan suojattuun tietokantaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

6) Rekisterin suojauksen periaatteet: Oikeus rekisterin käyttöön on vain Sijoittajaverkosto.Fi-palvelun ylläpitäjillä.

7) Tietojen säilyttäminen ja rekisteröidyn oikeudet: Tietoja säilytetään toistaiseksi enintään niin kauan kuin rekisteröity ilmoittaa halustaan poistua rekisteristä.